Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Munkebygrenda i Levanger ligger Munkeby klosterruiner – de eneste synlige sporene etter det som var et større klosteranlegg. 

Cistercienserklosteret ble trolig opprettet av engelske munker på siste halvdel av 1100-tallet. Sannsynligvis ble klosteret nedlagt allerede i 1207, samtidig med opprettelsen av nytt cistercienserkloster på Tautra.

Ruinen viser en kirke i typisk cistercienserfasong med grunnplan formet som et latinsk kors med kapeller på hver side av et rett avsluttet kor. Murene i klosterkirken er for det meste bevart i 1-2 meters høyde, med høyere partier helt i øst og vest.

De andre klosterbygningene må ha vært bygget i tre, og har sammen med kirken dannet en tradisjonell klosterfirkant. I tillegg til de sentrale klosterbygningene med sovesal (dormatorium), samtalesal (parlatorium) og spisesal (refektorium), har det sannsynligvis også vært andre hus i tilknytning til anlegget, som verksteder, fjøs og låver. Man vet ikke sikkert når klosterbygningene gikk til grunne, men brannlag i området tyder på at Munkeby kloster ble flammenes rov.

Etter nedleggelsen av klosteret ble kirken brukt som sognekirke fram til 1589.

Klosterruinene forvaltes av Fortidsminneforeningen.

Kilder: VisitInnherred, Fortidsminneforeningen

Sosiale media
Kontakt oss

951 22 668

post@droneblikk.no