Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
13jul

Ny E6 Kvithammer – Åsen

Hæhre entreprenør har for tiden omtrent 300 anleggsfolk som jobber skift dag og natt for å bygge ny E6 mellom Kvithammer og Åsen. De betjener 70-80 maskiner; ca. 30 gravemaskiner, 20 dumpere, flere dosere og hjullastere som brukes til sprenging,…

Read more

14jul

Munkeby klosterruiner

I Munkebygrenda i Levanger ligger Munkeby klosterruiner - de eneste synlige sporene etter det som var et større klosteranlegg.  Cistercienserklosteret ble trolig opprettet av engelske munker på siste halvdel av 1100-tallet. Sannsynligvis ble klosteret nedlagt allerede i 1207, samtidig med…

Read more

29jun

Alstadhaug kirke

De mange kirkene fra middelalderen på Innherred i Trøndelag vitner om velstanden som fantes i regionen på 1100-tallet. På Skogn finner man Alstadhaug kirke.  I hedensk tid lå det trolig både et tingsted og et fylkeshov der Alstadhaug kirke står…

Read more

21mai

Falstadskogen

I Falstadskogen på Ekne finner vi minnesmerket «Arkebusering» etter et av de mørkeste kapitlene i norsk historie fra 2.verdenskrig.  Rettersted og minnesmerke Det er antatt at over 200 krigsfanger ble henrettet og lagt i massegraver i Falstadskogen i perioden 1942-1943, men…

Read more

Sosiale media
Kontakt oss

951 22 668

post@droneblikk.no