Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De mange kirkene fra middelalderen på Innherred i Trøndelag vitner om velstanden som fantes i regionen på 1100-tallet. På Skogn finner man Alstadhaug kirke. 

I hedensk tid lå det trolig både et tingsted og et fylkeshov der Alstadhaug kirke står i dag. Den enorme gravhaugen Olvishaugen ligger inne på kirkegården. Alvi eller Ølvi er et høvdingnavn som betyr den allmektige. 

Det antas at Alstadhaug kirke ble oppført i perioden 1130-70 og besto av et rektangulært skip og et smalere og lavere rett avsluttet kor. 

På 1200-tallet fikk koret et åttekantet tilbygg (oktogon) i øst – sannsynligvis bygd med inspirasjon fra Nidarosdomen. Og i senmiddelalderen kom et sakristi på nordsiden av koret. 

På 1600-tallet fikk kirken et dåpshus på vestsiden av skipet, og i 1788 en høy, spiss takrytter.  

Kirka er endret flere ganger senere, men innvendig finnes det rester av kalkmalerier fra 1200-tallet med kjente bibelske motiver.

Kirka er viet til St. Peter og er således Peterskirken i Skogn. En relikvie av ham, et ledd av Peters finger, er funnet gjemt i det gamle steinalteret i oktogonen.

Kilder: VisitInnherred, Wikipedia, Kirkebyggdatabasen

Sosiale media
Kontakt oss

951 22 668

post@droneblikk.no