Skip to content Skip to footer

Med droneblikk på verden

Varemerket DRONEBLIKK står for tjenestene knyttet til fotografering med drone som leveres av medievirksomheten FROSTAPORTEN.

Frostaporten er en lokal inngangsportal for kommunal info, turistinformasjon, næringsliv, lag og foreninger på Frosta. 

Fotografering utgjør en stor del av arbeidet til Frostaporten. Gode bilder er viktig for å skape blikkfang og fange interessen til publikum. Bruk av drone gir oss nye muligheter til å forsterke dette arbeidet.

Med DRONEBLIKK tilbyr vi våre tjenester innen dronefotografering til hele regionen.

Frosta, Levanger og Stjørdal er vårt næromåde, men det er fullt mulig å gjøre en forespørsel om oppdrag i hele Trøndelag.

Sikkerhet først!

Operatørlisens

Som kunde ønsker vi at du skal være trygg på vår leveranse. 

Fra 01.01.2021 ble det innført et nytt felles regelverk for droner i EU og Norge. Frostaportens dronepilot er sertifisert iht det nye regelverket innenfor åpen kategori A1/A3.

Det betyr at vi innehar kompetanse og ansvarsforsikring som hører til profesjonell bruk av drone innen rammebetingelsene gitt av Luftfartsmyndighetene.

Sikkerhet kommer alltid først når vi er ute på oppdrag!

All bruk av drone er underlagt sikkerhetsregler som skal sikre at flyging skjer på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for skader eller for øvrig være til sjenanse for allmennheten.

Det innebærer at våre oppdrag krever god planlegging og avklaring av sikkerhetsavstander til omgivelsene. 

Trondheim Lufthavn Værnes setter naturlig nok begrensninger på muligheter for droneflyging på Stjørdal, tilsvarende også for tettbebygde sentrumsområder. Dette avklarer vi ved forespørsel.

Interessert?
Ta kontakt nå!

    Sosiale media
    Kontakt oss

    951 22 668

    post@droneblikk.no