Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Som et smykke ligger Steinvikholmen på nord side av Skatval i Åsenfjorden – kun ved lavvann kan man gå tørrskodd over fra fastlandet. På holmen ligger ruinen etter norges største og mektigste festningsverk fra middelalderen – Steinvikholm Slott!

Turistattraksjon

Idyllisk omgitt av vakkert kulturlandskap og fjorden er Steinvikholmen en godt besøkt turistattraksjon. Operaen “Olav Engelbrektsson” som omhandler erkebiskopens siste natt på slottet, har vært oppført ved slottsruinene i mange år.  Og om sommeren driver foreningen Steinvikholms venner omvisningstilbud og kiosksalg. 

Steinvikholmen eies av Fortidsminneforeningen Trøndelag.

Steinvikholmen er et enestående fint objekt for dronefotografering. Bildene i dette innlegget ble tatt 18.mars 2021.

Slottet reiser seg

Slottet ble oppført i årene 1525-1532 av Norges siste katolske erkebiskop – Olav Engelbrektsson. Etter å ha blitt utnevnt til erkebiskop i 1523, fikk han reist slottet som bosted og forsvarsverk. Olav Engelbrektsson satt med all makt i Norge på denne tiden, både politisk som leder for kongens råd, og som kirkens øverste overhode.

Det kostet å bygge middelalderslottet. All skatt i Norge i hele sju år ble brukt til å betale for forsvarsanlegget. Hit samlet Engelbrektsson flere verdifulle gjenstander, blant annet St.Olavsskrinet med levningene etter helgenkongen Olav den hellige.

Slottet er nærmest kvadratisk med to diagonalt stilte kanontårn, Bonden og Vanntårnet. Murene er 4 meter tykke, mens det største kanontårnet, Bonden, har imponerende 5 meter tykke vegger.

Reformasjon

Olav Engelbrektsson forsvarte katolske interesser og norsk selvstendighet, men måtte til slutt rømme fra landet etter statskuppet i 1537 med innføring av reformasjonen i Norge gjennomført av danskekongen Christian III. Etter å ha søkt tilflukt på slottet, valgte Engelbrektsson å flykte sjøveien ut Trondheimsfjorden, først til Sverige, og så videre til nåværende Belgia hvor han senere døde i februar 1538.

Danske soldater inntok Steinvikholm Slott. Sølv, edelsteiner og andre verdisaker ble fraktet til København. St.Olavsskrinet ble ødelagt – bare den innerste kisten av tre med Olavs levninger, ble stående igjen på Steinvikholmen før den senere returnerte tilbake til Nidarosdomen.

Ruin og rekonstruksjon

Med reformasjonen mistet den katolske kirke all makt, og Steinvikholm Slott forfalt etter hvert til en ruin. Slottet fungerte i mange år som steinbrudd hvor stein ble fraktet bort og brukt i bygg andre steder i Trøndelag.

Fortidsminneforeningen kjøpte slottsruinen i 1893 og satte i gang arkeologiske utgravinger og rekonstruksjon slik bygget framstår i dag. Opprinnelig raget slottet om lag tre ganger høyere. 

Ruinen av Steinvikholm Slott gir fortsatt et mektig inntrykk av fordums harde maktkamper og store samfunnsendringer. Vel verdt et besøk!

Kilder

Sosiale media
Kontakt oss

951 22 668

post@droneblikk.no